Description

statistika, tinkamai atspindinti moterų ir vyrų skirtumus ir nelygią padėtį visose gyvenimo srityse

Additional notes and information

Lyčių statistiką apibūdina visų toliau nurodytų ypatybių visuma: a) duomenys renkami ir pateikiami sugrupuoti pagal lytį, kaip pirminės ir bendrosios klasifikacijos rodiklį; b) duomenys atspindi lyčių klausimus - problemas ir rūpesčius, susijusius su visais moterų ir vyrų gyvenimo aspektais, įskaitant jų specialius poreikius, galimybes ar indėlį į visuomenės gyvenimą; c) duomenys grindžiami sąvokomis ir apibrėžtimis, kurios deramai atitinka moterų ir vyrų įvairovę ir parodo visus jų gyvenimo aspektus; d) taikant duomenų rinkimo metodus atsižvelgiama į stereotipus, socialinius ir kultūrinius veiksnius, galinčius paskatinti su lytimi susijusį šališkumą.