Description

Statistics that adequately reflect differences and inequalities in the situation of women and men in all areas of life. 

Additional notes and information

Tasa-arvotilastot määritetään seuraavien ominaisuuksien summaksi: a) tiedot on kerätty ja ne esitetään jaoteltuna biologisen sukupuolen mukaan ensisijaisena ja yleisenä luokituksena, b) tiedot perustuvat sukupuolinäkökulmiin eli kysymyksiin, ongelmiin ja huolenaiheisiin, jotka liittyvät naisten ja miesten elämän kaikkiin osa-alueisiin, muun muassa heidän erityistarpeisiinsa, mahdollisuuksiinsa tai osallistumiseensa yhteiskuntaan, c) tiedot perustuvat käsitteisiin ja määritelmiin, joista käy asianmukaisesti ilmi naisten ja miesten moninaisuus ja jotka kertovat heidän elämänsä kaikista puolista, ja d) tiedonkeruumenetelmissä otetaan huomioon stereotypiat ja sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät, jotka voivat aiheuttaa sukupuolivinoumia.