EIGE palaiko šią svetainę, kad suteiktų galimybę visuomenei susipažinti su informacija apie savo iniciatyvas ir EIGE politiką apskritai. Mūsų tikslas – laiku teikti tokią informaciją ir užtikrinti jos tikslumą. Jei mums pranešite apie klaidas, sieksime jas ištaisyti.

Vis dėlto EIGE neprisiima atsakomybės ir įsipareigojimų dėl šioje svetainėje pateikiamos informacijos.

Ši informacija:

  • yra bendro pobūdžio ir nėra skirta spręsti konkrečius atvejus, susijusius su kokiu nors asmeniu arba subjektu;

  • nebūtinai yra išsami, visapusė, tiksli arba nepasenusi;

  • kartais yra susieta su išorinėmis svetainėmis, kurių instituto tarnybos nekontroliuoja ir už kurias institutas neprisiima atsakomybės;

  • nėra profesionali ar teisinė konsultacija (jei jums reikia konkretaus patarimo, visuomet pasitarkite su tinkamai kvalifikuotu specialistu).

Mes siekiame sumažinti trukdžius dėl techninių klaidų. Vis dėlto kai kurie duomenys arba informacija mūsų svetainėje gali būti sukurta arba pateikta failuose su klaidomis ar klaidingu formatu, todėl negalime garantuoti, kad mūsų paslaugos nebus pertrauktos ar kitaip paveiktos dėl tokių problemų. EIGE neprisiima atsakomybės dėl tokių problemų, patirtų naudojant šią svetainę arba bet kokią susietą išorinę svetainę.