Description

statistika, kurā pienācīgi atspoguļotas atšķirības un nelīdztiesība sieviešu un vīriešu situācijā visās dzīves jomās

Additional notes and information

Dzimumu statistiku definē šādas iezīmes: a) dati ir vākti un sniegti kā pēc dzimuma dezagregēti dati kā primārā un vispārējā klasifikācija; b) dati atspoguļo dzimumu aspektus – jautājumus, problēmas un bažas saistībā ar visiem sieviešu un vīriešu dzīves aspektiem, tostarp viņu īpašajām vajadzībām, iespējām vai ieguldījumu sabiedrībā; c) datu pamatā ir koncepcijas un definīcijas, kas atbilstoši atspoguļo sieviešu un vīriešu atšķirības un aptver visus viņu dzīves aspektus; d) datu vākšanas metodēs ir ņemti vērā stereotipi un sociālie un kultūras faktori, kas var veicināt dzimumneobjektivitāti.