Description

Statistika, mis näitab naiste ja meeste olukorra erinevusi ja ebavõrdsust kõigis eluvaldkondades

Additional notes and information

Soolise võrdõiguslikkuse statistika: a) statistilised andmed on kogutud ja esitatud eraldi meeste ja naiste kohta; b) andmed kajastavad sooküsimusi – probleeme, teemasid ja muresid, mis on seotud naiste ja meeste elu kõikide aspektidega sh nende vajaduste, võimaluste ja ühiskondlike panustega; c) andmed põhinevad mõistetel ja määratlustel, mis kajastavad piisavalt naiste ja meeste mitmekesisust ning katavad nende elu kõiki aspekte; d) andmekogumismeetodid arvestavad stereotüüpide ja sotsiaalsete ning kultuuriliste teguritega, mis võivad tekitada soolisi eelarvamusi.