Description

lyčių aspekto integravimo metodas, kuris lyčių lygybės klausimus susieja su vertinimo tikslais, tačiau taip pat su vertinimo metodika, metodais ir naudojimu

Additional notes and information

Su lytimi susijęs stebėjimas ir vertinimas naudojamas norint atskleisti, ar programa atsižvelgia į skirtingus moterų ir vyrų prioritetus ir poreikius, įvertinti, ar ši programa turi įtakos lyčių santykiams, ir nustatyti lyčių aspektus, kuriuos būtina įtraukti į stebėjimo ir vertinimo sistemas. Aiškių lyčių lygybės tikslų ir rodiklių įtraukimas planavimo etape taip pat stiprina atskaitomybę, vertinant pažangą, padarytą lyčių lygybės srityje. Siekiant atlikti veiksmingą, lyčių poreikius atliepiantį stebėjimą ir vertinimą, turi būti naudojami kokybiniai ir kiekybiniai, poveikį lyčių santykiams matuojantys duomenys. Neturint pakankamų duomenų prasmingą poveikio lyčių lygybei analizę atlikti labai sunku. Tai taip pat reiškia, kad visus duomenis būtina rinkti, pateikti ir analizuoti, suskirstytus pagal lytį. Ši stebėjimo ir vertinimo forma kartais vadinama „stebėjimu ir vertinimu atsižvelgiant į lyčių specifiką".