Description

Фраза “најбоље праксе” односи се на прикупљање и примјену знања о томе шта функционише, а шта не функционише у контексту промоције родне равноправности и недискриминације жена у различитим ситуацијама и контекстима. То су и научене лекције, али и процеси учења, повратне информације, осврти и анализе.