Description

shromažďování a uplatňování poznatků o tom, co funguje a co ne z hlediska prosazování genderové rovnosti a odstraňování diskriminace žen v různých situacích a souvislostech

Additional notes and information

Zahrnuje nejen získaná ponaučení, ale také trvalý proces učení, zpětné vazby, reflexe a analýzy.