Description

akkumulazzjoni u applikazzjoni ta’ għarfien dwar dak li jaħdem u dak li ma jaħdimx f’termini ta’ promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u n-nondiskriminazzjoni kontra n-nisa f’sitwazzjonijiet u f’kuntesti differenti

Additional notes and information

Huma kemm il-lezzjonijiet li ġew mgħallma u l-proċess kontinwu ta' tagħlim, rispons, riflessjoni u analiżi.