Description

gromadzenie i stosowanie wiedzy na temat skutecznych i nieskutecznych działań mających na celu promowanie równości płci i niedyskryminację kobiet w różnych sytuacjach i kontekstach

Additional notes and information

Jest to zarówno wymiana doświadczeń, jak i ciągły proces nauki, udzielania informacji zwrotnej, refleksji i analizy.