Description

žinių apie tai, kas padeda ar trukdo užtikrinti lyčių lygybę ir kovoti su moterų diskriminacija skirtingose situacijose ir kontekstuose rinkimas ir taikymas

Additional notes and information

Tai - išmoktos pamokos ir tęstinis mokymosi procesas, grįžtamoji informacija, apmąstymai ir analizė.