Description

prikupljanje i primjena znanja o djelotvornim i nedjelotvornim mjerama u promicanju rodne ravnopravnosti i nediskriminacije žena u različitim situacijama i kontekstima

Additional notes and information

Koncept uključuje i iskustvo iz prakse te kontinuirani proces učenja, povratnih informacija, razmatranja i analiza.