Description

Teadmiste kogumine ja rakendamine selle kohta, mis toimib ja ei toimi eri olukordades ja kontekstides soolise võrdõiguslikkuse ja naiste diskrimineerimise kaotamise edendamisel

Additional notes and information

Hõlmab nii juba õpitud teadmisi kui ka pidevat õppimist, tagasiside saamist ja analüüsimist.