Description

eolas a charnadh agus a fheidhmiú maidir leis an méid atá éifeachtach agus an méid nach bhfuil éifeachtach i dtaca le comhionannas inscne agus neamh-idirdhealú in aghaidh na mban a chur chun cinn i gcásanna agus i gcomhthéacsanna éagsúla

Additional notes and information

Is é atá i gceist na ceachtanna a foghlaimítear agus freisin an próiseas leanúnach foghlama, aiseolais, machnaimh agus anailíse.