Description

ekonomiska, sociala, politiska och psykologiska vinster från användningen av resurser, inbegripet tillgodoseendet av både praktiska behov (mat, bostad etc.) och strategiska intressen (utbildning, politiskt inflytande etc.)