Description

Накнаде су економски, социјални, политички или психолошки поврати од употребе ресурса, укључујући задовољавање како практичних потреба (храна, становање и сл.) тако и стратешких интереса (образовање и обука, повећање политичке моћи и слично).