Description

e ardhur apo përftim ekonomik, social, politik dhe psikologjik nga përdorimi i burimeve, duke përfshirë përmbushjen e nevojave praktike (ushqim, strehim, etj.) dhe interesave strategjikë (arsim dhe trajnim, pushtet politik, etj.)