Description

ekonominė, socialinė, politinė ir psichologinė grąža, gauta, panaudojus išteklius įskaitant ir praktinių poreikių (maisto, būsto ir t. t.), ir strateginių interesų (švietimo ir mokymo, politinės galios ir t. t.) patenkinimą