Description

ekonomické, sociální, politické a psychologické zisky plynoucí z využití zdrojů, včetně uspokojení jak každodenních potřeb (jídlo, bydlení atd.), tak strategických zájmů (vzdělávání, politická moc atd.)