Description

zyski gospodarcze, społeczne, polityczne i psychologiczne z wykorzystywania zasobów, w tym zaspokojenie zarówno potrzeb praktycznych (żywność, mieszkanie itp.), jak i strategicznych interesów (edukacja i szkolenia, władza polityczna, itp.)