Description

financijska, društvena, politička i psihička korist od korištenja resursa, koja obuhvaća kako ispunjavanje praktičnih potreba (stanovanje, prehrana i sl.) tako i strateških interesa (obrazovanje i usavršavanje, politička moć, i sl.)