Description

omejena legitimnost demokracije in učinek neuravnotežene zastopanosti spolov, tj. prevelike zastopanosti moških in premajhne zastopanosti žensk, na legitimnost demokracije