Description

Demokraattisen legitimiteetin puute, epätasaisen sukupuolijakauman, esimerkiksi miesten yliedustuksen ja naisten aliedustuksen vaikutus demokratian legitimiteettiin https://finto.fi/yso/fi/page/p15282