Description

omezená legitimita demokracie jako důsledek nedostatečné genderové vyváženosti, tj. nadměrného zastoupení mužů a nedostatečného zastoupení žen, na legitimitu demokracie