Description

begränsad legitimitet när det gäller demokrati och påverkan av en otillräcklig könsbalans, dvs. överrepresentation av män och underrepresentation av kvinnor, på demokratins legitimitet