Description

Sukupuoleen liittyvät kysymykset ja sukupuolistuminen otetaan järjestelmällisesti huomioon kaikkien virallisten tilastojen laatimisessa ja tiedontuotannon kaikissa vaiheissa

Additional notes and information

Tässä prosessissa kaikki tiedot, sekä yksittäisiä ihmisiä koskevat että yksittäisiin ihmisiin epäsuorasti liittyvät, kerätään, yhdistetään ja analysoidaan ottaen huomioon, että sukupuoleen perustuvat tekijät vaikuttavat naisiin ja miehiin eri tavoin.