Description

rodové otázky a predsudky, ktoré sa systematicky zohľadňujú pri tvorbe všetkých oficiálnych štatistík a vo všetkých fázach tvorby údajov

Additional notes and information

V tomto procese sa zhromažďujú, zostavujú a analyzujú všetky údaje – údaje o jednotlivcoch, ako aj tie, ktoré priamo nesúvisia s jednotlivcami – vzhľadom na to, že rodové faktory majú na ženy a mužov rôzny vplyv.