Description

stav, kdy jsou při vytváření všech oficiálních statistik a ve všech fázích tvorby dat systematicky zohledňovány genderové otázky a předsudky

Additional notes and information

V tomto procesu jsou veškerá data, bez ohledu na to, zda se týkají fyzických osob, shromažďována, sestavována a analyzována, přičemž je plně zohledněna skutečnost, že genderové faktory mají jiný dopad na ženy a jiný na muže.