Description

genderkwesties en gendervooroordelen die systematisch worden meegenomen bij de productie van alle officiële statistieken en in alle stadia van de dataproductie

Additional notes and information

In dit proces worden alle gegevens – zowel die welke betrekking hebben op personen als die welke niet direct gerelateerd zijn aan personen – verzameld en geanalyseerd op grond van de overtuiging dat gendergerelateerde factoren vrouwen en mannen op een andere manier beïnvloeden.