Description

applikazzjoni tal-integrazzjoni tas-sessi fil-proċess baġitarju li jimplika l-evalwazzjoni tal-bagits abbażi tas-sessi, bl-inkorporazzjoni tal-perspettiva tas-sess f’kull livell fil-proċess baġitarju u jsir ristrutturar tad-dħul u l-infiq sabiex jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi