Description

začleňování genderového hlediska při sestavování rozpočtů, zejména posuzování rozpočtů z genderového hlediska, začleňování genderového hlediska na všech úrovních v rámci rozpočtového procesu a změny uspořádání příjmů a výdajů za účelem prosazování genderové rovnosti