Description

integrering af kønsmainstreaming i budgetprocessen, hvilket indebærer en kønsbaseret vurdering af budgettet, hvor kønsaspektet integreres i alle niveauer i budgetprocessen og indtægter og udgifter omstruktureres for at fremme ligestilling mellem kønnene