Description

aon iompar d’aon turas a dhéanann díobháil thromchúiseach do shláine shíceolaíoch duine eile trí chomhéigean nó bagairtí. Sainmhíniú staitistiúil: Gníomh a chruthaíonn dochar síceolaíoch dhuine aonair. Is féidir le foréigean síceolaíochta a bheith i bhfoirm, mar shampla, comhéigean, clúmhilleadh, masla ó bhéal nó ciapadh

Additional notes and information

Is í an ghné is suntasaí a bhaineann leis ná patrún ionsaitheach iompraíochta a tharlaíonn thar thréimhse ama – sa teaghlach nó lasmuigh de. Ní hamháin go dtéann sé i gcion ar mheabhairshláinte an duine aonair agus ar a ngréasáin shóisialta, ach ceileann sé deiseanna orthu maidir le forbairt phearsanta, shóisialta agus eacnamaíoch sa todhchaí. I measc samplaí d’fhoréigean síceolaíoch tá gníomhartha amhail aonarú ó dhaoine eile, ionsaitheacht bhéil, bagairí, imeaglú, smacht, ciapadh nó stalcaireacht, maslaí, uirísliú agus clúmhilleadh.