Description

jebkāda tīša rīcība, izmantojot spaidus vai draudus, kas ievērojami pasliktina citas personas psiholoģisko neaizskaramību

Additional notes and information

Tās būtiskā iezīme ir uzvedības vardarbīgais raksturs, kas parādās ar laiku, ģimenē vai ārpus tās. Tā ne tikai ietekmē indivīdu garīgo veselību un viņu sociālos tīklus, bet arī liedz viņiem iespējas uz turpmāku personisku, sociālu un ekonomisku attīstību. Psiholoģiskās vardarbības piemēri ir tādi akti kā izolēšana no citiem, verbāla agresija, draudi, iebiedēšana, kontrole, uzmākšanās vai vajāšana, apvainošana, pazemošana un apmelošana.