Description

bet koks tyčinis elgesys, kuris dėl prievartos ar grėsmių rimtai pažeidžia kito asmens psichinę neliečiamybę

Additional notes and information

Reikšmingas jo bruožas yra užgaulaus, tam tikrą laiką šeimoje arba už jos ribų pasireiškiančio elgesio modelis. Jis ne tik daro įtaką asmens psichikos sveikatai ir socialiniams ryšiams, bet taip pat atima asmeninės, socialinės ir ekonominės raidos galimybes. Psichologinio smurto pavyzdžiai apima izoliavimą nuo kitų, žodinę agresiją, grasinimus, bauginimą, kontrolę, priekabiavimą arba persekiojimą, įžeidinėjimus, žeminimą ir šmeižtą.