Description

priešingas hegemoniniam vyriškumui; remiasi vyrais, kurie prisiima globojančiųjų vaidmenis (kaip aktyviai dalyvaujantys tėvai), o ne aprūpinančiųjų vaidmenis (kaip maitintojai)