Description

protiklad k hegemonnímu mužství vycházející z úlohy mužů jakožto pečovatelů (zapojených otců) namísto živitelů rodiny