Description

przeciwieństwo męskości hegemonicznej, opierające się na rolach opiekunów pełnionych przez mężczyzn (mężczyźni jako zaangażowani ojcowie), a nie na rolach żywicieli (mężczyźni jako żywiciele rodziny)