Description

opak hegemónnej maskulinity, ktorá je založená na tom, že úloha mužov spočíva skôr v poskytovaní starostlivosti (ako zapojení otcovia) ako v poskytovaní zabezpečenia (ako živitelia rodiny)