Description

Dobra praksa u kontekstu rodnog uključivanja je svako iskustvo ili inicijativa koja prikazuje tehnike, metode ili pristupe koji daju rezultate u skladu sa definicijom rodnog uključivanja, a koji se smatraju efikasnim u pogledu pružanja rodnog uključivanja kao transformativne strategije, te stoga zaslužuju da ih se širi i predlaže i u drugim organizacionim kontekstima.