Description

erfarenhet eller initiativ som uppvisar tekniker, metoder eller strategier som fungerar på ett sätt som skapar effekter och resultat som stämmer överens med definitionen av jämställdhetsintegrering och som anses vara effektiva när det gäller att tillhandahålla jämställdhetsintegrering som en omvandlingsstrategi och som därmed är värd att spridas och föreslås för andra organisatoriska sammanhang