Description

olyan technikákat, módszereket vagy megközelítéseket mutató tapasztalat vagy kezdeményezés, amelyek alkalmazása a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének fogalommeghatározásával összhangban álló hatásokhoz és eredményekhez vezet, amelyek hatékonynak minősülnek a nemek közötti egyenlőség érvényesítése mint transzformatív stratégia megvalósítása terén, és amelyek ezért terjesztésre érdemesek és más szervezetek számára is javasolhatók