Description

jebkura pieredze vai iniciatīva, kas atspoguļo paņēmienus, metodes vai pieejas, kas rada sekas un rezultātus, kuri atbilst dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanas definīcijai, un kas uzskatāmas par iedarbīgām dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanai kā pārveidojošai stratēģijai un ko tādējādi var izplatīt un ierosināt citos organizatoriskajos kontekstos