Description

vsaka izkušnja ali pobuda, ki izkazuje tehnike, metode ali pristope, ki delujejo na tak način, da ustvarjajo učinke in rezultate, skladne z opredelitvijo integracije načela enakosti spolov, in ki štejejo za učinkovite kot transformativna strategija pri doseganju integracije načela enakosti spolov in jih zato velja razširjati in predlagati v drugih organizacijskih okvirih