Description

interesi, ki jih prepoznavajo ženske zaradi svojega podrejenega družbenega položaja in ki nasprotujejo delitvi dela, moči in nadzora po spolu in tradicionalno opredeljenim normam in vlogam. Strateški interesi po spolu se razlikujejo glede na posebne kontekste in lahko vključujejo vprašanja, kot so zakonite pravice, partnersko in družinsko nasilje, enake plače in nadzor žensk nad svojim telesom