Description

sieviešu identificētas intereses, kas izriet no viņu pakārtotā sociālā statusa un kas apstrīd dzimumbalstītu darba dalīšanu, varu un kontroli un tradicionāli noteiktas normas un lomas. Stratēģiskās dzimumu intereses atšķiras atbilstoši konkrētam kontekstam un var ietvert tādus jautājumus kā juridiskās tiesības, vardarbība mājsaimniecībā, vienlīdzīgs atalgojums un sieviešu kontrole pār savu ķermeni