Description

door vrouwen vastgestelde belangen als gevolg van hun ondergeschikte sociale status, die in veel gevallen de arbeidsverdeling naar geslacht, macht en controle, en traditioneel bepaalde normen en rollen betwisten. Strategische genderbelangen variëren afhankelijk van de specifieke context en kunnen kwesties omvatten als wettelijke rechten, huiselijk geweld, gelijke beloning en de controle van vrouwen over hun eigen lichaam.