Description

Naisten alisteisesta sosiaalisesta asemasta juontuvat intressit, jotka haastavat työn, vallan ja hallinnan jakautumisen sukupuolen mukaan sekä perinteisesti määritellyt sukupuoliroolit ja -normit. Strategiset sukupuolisidonnaiset intressit vaihtelevat kontekstin mukaan ja ne voivat sisältää lakisääteisten oikeuksien, perheväkivallan, yhdenvertaisten palkkojen ja naisten kehoa koskevan itsemääräämisoikeuden kaltaisia kysymyksiä.