Description

Organisatsioonis ühiselt heakskiidetud väärtused ja käitumine, nagu töötunnid, sobivad naljad ja viis, kuidas kolleegide poole pöördutakse

Additional notes and information

Kõik need moodustavad kollektiivse ja kirjutamata hinnangu, mis on organisatsioonis aktsepteeritud ja/või tähtis. Organisatsioonikultuuri põhielemendid on kaudsed, nad leiavad väljendust igapäevategevustes, suunavad organisatsiooniliikmeid nende töös ning on sisemise koordineerimise ja õppimise tulemus. Samuti moodustavad need teatud maailmavaate. Inimesed ei omanda organisatsioonikultuuri teadlikult, vaid võtavad selle omaks sotsialiseerumise käigus. Sellest lähtub, et organisatsioonide muutused saavad toimuda vaid siis, kui organisatsioonikultuuri võetakse arvesse.