Description

allmänt accepterade värden och beteenden inom en organisation, såsom hur många arbetstimmar som ses som normalt, skämt som anses lämpliga och hur kollegor ska behandlas

Additional notes and information

Allt detta utgör sammantaget underlag för en kollektiv, outtalad bedömning av vad som är relevant, accepterat och/eller viktigt inom en organisation.
De viktigaste delarna av organisationskulturen är underförstådda. De utövas genom dagliga rutiner, de ger organisationsmedlemmarna en gemensam riktning och är resultatet av lärande och intern samordning inom en organisation. Dessutom utgör de en specifik syn på världen.
Individer lär sig inte en organisationskultur medvetet utan internaliserar den inom ramen för en socialiseringsprocess. Detta visar att institutionell omvandling kan ske endast genom att hänsyn tas till organisationskultur.